Tulej Tapper-Lock

Tuleje Tapper-Lock pasujące do kół pasowych o różnych średnicach wałków od 10 do 125 mm

Pasy zębate

Różnego rodzaju pasy zębate

Pasy klinowe

Różnego rodzaju pasy klinowe wielorowkowe

Pasy klasyczne

Różnego rodzaju pasy o różnych profilach

Koła pasowe

Koła pasowe SPZ, SPA, SPB, SPC i inne pod tulej Tapper Lock o różnych wymiarach